Bouw- en Reparatie begeleiding

Een bouwbegeleider is er niet eens zozeer om de werf te kontroleren, hoewel dit soms toch daadwerkelijk nodig blijkt, maar meer als een gezamenlijk deskundig aanspreekpunt tussen opdrachtgever en de werf. Als technisch terzake kundige kan de bouwbegeleider Uw specifieke wensen vertalen en duidelijk maken naar de technische mogelijkheden van een werf, en omgekeerd. Door Uw wensen tijdig met de werf te bespreken wordt dubbel werk voorkomen. De werf kan hierdoor binnen de planning meer tijd en aandacht aan het projekt geven en zonder onderbrekingen doorwerken. Dit resulteert uiteindelijk in een beter eindprodukt wat exact aansluit op Uw verwachtingen.

Zelf heeft U nog een drukke baan en / of U bent in het buitenland gevestigd waardoor U slechts beperkt de mogelijkheid heeft om de voortgang van de bouw of reparatie te volgen, laat staan deze met enige regelmaat te kontroleren. Een onafhankelijke deskundige bouwbegeleider houdt U regelmatig op de hoogte middels bijvoorbeeld wekelijkse e-mail rapportage met digitale foto's. Zo blijft U tegen acceptabele kosten goed ge´nformeerd over de voortgang. Daarnaast houdt een bouwbegeleider een wakend oog op het kostenplaatje, de tijdsplanning en wettelijke voorschriften. Aan het eind van het projekt ontvangt U zonodig een gedetailleerd overzicht van de uitgevoerde werkzaamheden wat een toegevoegde waarde voor Uw jacht is bij verkoop en bijvoorbeeld voor de verzekering.

Ook bij de aanschaf van een serie- of produktiejacht adviseren wij kopers om een onafhankelijke expert in te schakelen om aanwezig te zijn tijdens de technische proefvaart met de werf of dealer vlak voor de aflevering. Over het algemeen wordt deze uitgevoerd zonder de opdrachtgever. Helaas blijkt het vaak voor te komen dat er bij aflevering nog allerlei kleine of grote zaken niet kloppen of niet korrekt werken. De aanwezigheid van een deskundige tijdens de technische proefvaart geeft de werf de tijd om gekonstateerde tekortkomingen nog op tijd te herstellen waardoor U bij aflevering direkt het verlangde plezier aan Uw jacht beleeft.